Warunki sprzedaży

D-Comp Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gnieźnieńska 21 lokal użytkowy 6
85-313 Bydgoszcz
tel/fax: 052 584-14-15
 

1.Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma:
   
  D-Comp Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    ul. Gnieźnieńska 21 lokal użytkowy 6
    85-313 Bydgoszcz
    NIP: 953-278-53-31
    REGON: 389971587
    tel.  (052) 584 14 15
    tel. 0 791 311 940
    www.d-comp.pl
    www.notebooki.sos.pl

2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
    - sklep internetowy,
    - e-mail: biuro@d-comp.pl
    - telefonicznie (052) 584 14 15
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia
roboczego.

5. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia
Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się
potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

6. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

7. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

8. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

9. Firma D-Comp zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast
poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 5).

10. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

11. Zamówienia poniżej kwoty 30,00 zł brutto nie będą realizowane.

12. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty
potwierdzenia zamówienia.

13. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu
realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie
zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.

14. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT) oraz niezbędne karty gwarancyjne. W przypadku, gdy
Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy o wcześniejsze przesłanie mailem upoważnienia do
wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy (nasz mail biuro@d-comp.pl).

15. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji od 3 do 36 miesięcy.

16. Należność za zamówiony towar Zamawiający można uregulować w następujący sposób:
    - przy odbiorze przesyłki,
    - przelewem (przedpłatą).

17. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w
terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, przy czym gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest
zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
- Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem
terminu drogą elektroniczną na adres e-mail : biuro@d-comp.pl lub drogą pocztową na
adres: Sprzedającego D-Comp Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gnieźnieńska 21 lokal użytkowy 6, 85-313 Bydgoszcz
Oświadczenie może być złożone również na formularzu.
- Jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie
przesyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
- W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, umowa
uważana jest za niezawartą, a Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia.
- Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył konsument.
- Klient ma obowiązek zwrotu towaru Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później
niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie towaru przed jego upływem.
- Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do
chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego
odesłania, pisemnie lub drogą elektroniczną.
- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego.
- Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonalności rzeczy.

18. Podczas dokonywania przedpłaty:
    - Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto
    D-Comp Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 85-313 Bydgoszcz, ul.Gnieźnieńska 21lokal użytkowy 6, Nest Bank
    nr rachunku: 90 1870 1045 2078 1070 9335 0001.
    - Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany
podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe".
    - Po dokonaniu wpłaty należy mailem przesłać potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego) na
adres biuro@d-comp.pl.
    - Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie i otrzymania mailem
potwierdzenia wpłaty na konto D-Comp Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

19. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

20. Przy zamówieniach o wartości powyżej 5000 zł koszt przesyłki pokrywa firma D-Comp Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
21. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

22. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (052) 584-14-15.

23. Firma D-Comp Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".
Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.